Empresa

Assessoria-Gestoria Puigdellívol té una trajectòria de gairebé quaranta anys en el sector, basada en quatre grans eixos: experiència, gestió integral, oferta de qualitat i projecció de futur.

- Experiència: La continuïtat en el desenvolupament de la nostra activitat professional és un valor afegit per a l'eficàcia de les gestions a realitzar.

- Gestió integral: Oferir tots aquells serveis que afecten a les relacions de les empreses i les persones físiques entre elles i amb les diverses administracions és prioritari per a materialitzar la concepció actual de la professió.

- Oferta de qualitat: L'equip humà és essencial per a poder oferir uns serveis de qualitat, seguint els criteris de responsabilitat, rigor, eficàcia i honestedat. Per assolir-ho el nostre equip humà es caracteritza per la seva àmplia formació professional, experiència i actualització continuada dels coneixements.

- Projecció de futur: La voluntat de futur, que es concreta en la transició generacional, l'actualització permanent dels serveis prestats i la incorporació del serveis professionals derivats de les noves tecnologies i normatives, és una garantia pels nostres clients.

Socis

· Jordi Puigdellívol: Economista, gestor administratiu i administrador de finques.

· Josep Mª Puigdellívol: Graduat social, gestor administratiu, administrador de finques i agent de la propietat immobiliària.
Assessoria-Gestoria Puigdellívol © 2007/08 - Tel. 938 725 022 - Fax 938 721 342